Profesjonalne projekty drogowe

Dzięki współpracy z projektantami różnych branż, świadczymy kompleksowe usługi projektowe. Tworzymy projekty budowlane, projekty wykonawcze, opracowania koncepcyjne czy  projekty organizacji ruchu. Zapewniamy opracowanie  szczegółowych przedmiarów i kosztorysów. Nasza oferta jest szeroka – aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do zakładki oferta.  

Działalność Biura rozpoczęła się w lutym 2012 roku w Tarnowskich Górach. Projektanci zdobyli już wcześniej wymagane doświadczenie, aby móc samodzielnie prowadzić prace projektowe. Start biura poprzedzony został pracą Projektantów w innych biurach projektowych na terenie województwa śląskiego.

Nasze Biuro oferuje wykonywanie projektów na terenie całej Polski. Obsługujemy głównie teren województwa śląskiego oraz tereny województw opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Oczywiście podejmiemy się również wykonania dokumentacji projektowej na pozostałym terenie kraju, będzie to jednak wymagało przeprowadzenia szczegółowej kalkulacji.

Projektowanie dróg publicznych i wewnętrznych

Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji budowlanej, będące podstawą do jej realizacji

zobacz

Projektowanie przepustów, mostów i wiaduktów

Opracowujemy projekty branży mostowej będące częścią opracowania drogowego jak i odrębnie.

zobacz

Projekty organizacji ruchu

Opracowujemy docelową oraz tymczasową organizację ruchu drogowego, oraz uzgadniamy ją z odpowiednimi organami.

zobacz

Przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych

Dokonywanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych i budowli

zobacz